Det er sælgers ansvar at få lavet en tilstandsrapport

Skal du sælge dit hus eller sommerhus? Så skal du sørge for at få lavet en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en gennemgang af dit hus, der beskriver bygningens tilstand. Det er altid sælger, der skal sørge for at bestille en tilstandsrapport. Tilstandsrapporten udarbejdes af en beskikket bygningssagkyndig. Når du får lavet et eftersyn af dit hus, viser tilstandsrapporten, om der er skader på dit hus. Få mere viden om tilstandsrapporter på Tilstands-rapport.dk.

Hvad betyder tilstandsrapporten for salgsprisen?

En tilstandsrapport med få anmærkninger kan have en positiv betydning på salgsprisen, mens en rapport der indeholder anmærkninger om store og alvorlige skader på bygningen kan få en negativ påvirkning af salgsprisen. Mange vælger at udbedre skader på deres bygning på baggrund af tilstandsrapporten, og så herefter få lavet en ny tilstandsrapport for at opnå en højere salgspris og stå endnu stærkere i en forhandling.